Nivo buke kod centralnog usisavanja

Mnogi su se zapitali koliki nivo buke stvaraju centralni usisivači. Ovo je nemontirani snimak i možemo čuti samo šum vazduha koji se usisava. I na ovaj šum utiču određeni elementi kao što su jačina usisivača, vrsta podloge koja se usisava i vrsta papučice koja se koristi.